Stichting Horus, opgericht op 15 november 2001 ten overstaan van Notaris van Kruijsdijk te Schijndel, is een stichting in Berlicum, die zich bezighoudt met de organisatie van paranormale avonden en workshops. Het bestuur en de medewerkers van onze stichting geven ook consulten aan mensen die dat nodig hebben. Dit kan zowel aan individuele personen die met een probleem zitten of aan groepen.

Bij de oprichting van de Stichting heeft het bestuur de navolgende doelstelling geformuleerd:
Het bestuur van de stichting heeft zich ten doel gesteld om mensen, die daarin geïnteresseerd zijn, kennis te laten maken met het onderdeel psychometrie binnen het paranormale.

Onder psychometrie wordt verstaan, het doen van waarnemingen voor mensen, met behulp van foto’s en/of voorwerpen. De stichting organiseerde zeer regelmatig openbare demonstratieavonden, waarbij mediums worden uitgenodigd een demonstratie te geven van hun kunnen en werk op spiritueel gebied.

In de afgelopen jaren zijn de doelstelling van onze stichting verder uitgebreid, Wij richten ons niet alleen meer op psychometrie maar op meerdere mogelijkheden en werkwijzen in het paranormale. In ons programma op deze site kunt u meer over lezen.
De stichting is niet bedoeld om winst te maken. De eventuele revenuen die de stichting maakt zullen worden besteed aan door het bestuur gekozen goede doelen.

Ria van Boven

Ria van Boven

Voorzitter

Theo Boezer

Theo Boezer

Secretaris / Penningmeester